1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Ez a személyes adatok feldolgozására vonatkozó szabályzat meghatározza a személyes adatok feldolgozására vonatkozó eljárást, valamint az Online Casino Hex — a továbbiakban: Weboldal Kezelője — által használt, a személyes adatok biztonságát biztosító intézkedéseket.

1.1. A Weboldal Kezelője a személyes adatok kezelése során legfontosabb célkitűzéseként tiszteletben tartja az emberi és polgári jogokat, valamint a szabadságjogokat, beleértve a magánélethez való jogot, valamint a személyes és családi adatok védelméhez való jogot, és ezt tevékenységei végrehajtásának feltételeként határozza meg.

1.2. A Weboldal Kezelőjének jelen, a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) minden olyan információra vonatkozik, amely a Weboldal Kezelője tudomására juthat a https://casinohex.hu/ weboldal (a továbbiakban: Weboldal) látogatóiról.

2. A SZABÁLYZATBAN HASZNÁLT FOGALMAK ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSA

2.1. Személyes adatok automatizált feldolgozása — személyes adatok feldolgozása szoftverrel;

2.2. Személyes adatok zárolása — a személyes adatok feldolgozásának ideiglenes megszüntetése (kivéve azokat az eseteket, amikor az adatok kezelése a személyes adatok tisztázásához miatt szükséges);

2.3. Weboldal — a https://casinohex.hu/ internetes címen keresztül elérhető grafikai és információs anyagok, valamint számítógépes programok és adatbázisok összessége;

2.4. Személyesadat-információs rendszer — adatbázisokban tárolt személyes adatok, valamint a személyes adatok feldolgozását biztosító információs technológiák és technikai eszközök összessége;

2.5. Személyes adatok névtelenségének biztosítása — azon tevékenységek, melyek biztosítják, hogy további információk felhasználása nélkül ne lehessen meghatározni mely személyes adatok mely adott felhasználóhoz vagy más érintetthez tartoznak;

2.6. Személyes adatok feldolgozása — bármilyen tevékenység (művelet) vagy intézkedéssorozat (műveletek sorozata), mely végrehajtására a személyes adatok feldolgozására használt számítógépes berendezésekkel vagy azok nélkül kerül sor, beleértve a személyes adatok gyűjtését, rögzítését, rendszerezését, felhalmozását, tárolását, pontosítását (frissítését, módosítását), visszakeresését, felhasználását, továbbítását (terjesztését, rendelkezésre bocsátását, hozzáférését), személytelenségének biztosítását, zárolását, törlését, megsemmisítését;

2.7. Személyes adatok — minden olyan információ, amely közvetlenül vagy közvetve kapcsolódik egy meghatározott vagy meghatározható, a weboldalra látogató Felhasználóhoz;

2.8. Felhasználó — bárki, aki felkeresi a https://casinohex.hu/ weboldalt;

2.9. Személyes adatok szolgáltatása — minden olyan intézkedés, melynek célja a személyes adatok felfedése meghatározott személy vagy személyek adott köre számára;

2.10. Személyes adatok megsemmisítése — minden olyan művelet, amely a személyes adatok visszavonhatatlan megsemmisítését eredményezi, úgy, hogy az adatokat a személyes adatok információs rendszerében helyreállítani a későbbiekben nem lehet, és (vagy) a személyes adatok hordozóinak megsemmisülését okozza.

2.11. „Sütik” — a weboldalunkról a felhasználó számítógépére feltöltött és ott tárolt kis adatfájlok. A webkliens vagy a webböngésző minden alkalommal, mikor az érintett weboldalt bárki megkísérli megnyitni, HTTP-kérésként sütiket küld a webszervernek.

3. A FELHASZNÁLÓ AZON SZEMÉLYES ADATAI, MELYEKET A WEBOLDAL KEZELŐJE FELDOLGOZHAT

3.1. A látogatókról névtelenített adatok (a „sütiket” is beleértve) gyűjtése és feldolgozása internetes statisztikai szolgáltatások segítségével;

3.2. A Weboldal Kezelője az alábbi adatok gyűjtését végzi:

Személyes adatok:

Nem személyes adatok:

A Weboldal nem gyűjt semmiféle Különleges kategóriába tartozó személyes adatot a Felhasználóról (melyek a Felhasználó faji és etnikai hovatartozásával, vallási vagy filozófiai nézeteivel, szexuális életével, szexuális irányultságával, politikai véleményével, szakszervezeti tagságával, egészségi állapotával kapcsolatos információkat, valamint genetikai és biometrikus adatokat foglal magában). Emellett, a Weboldal büntetőítéletekről és bűncselekményekről sem gyűjt semmilyen információt.

4. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK CÉLJA

4.1. A Felhasználó személyes adataival kapcsolatos adatkezelésnek célja — a Felhasználó tájékoztatása e-mailben; a Felhasználó számára a weboldal szolgáltatásaihoz, információihoz és/vagy anyagaihoz való hozzáférés biztosítása a weboldalon keresztül valósul meg;

4.2. Továbbá a Weboldal Kezelője jogosult a Felhasználónak értesítést küldeni új termékekről és szolgáltatásokról, különleges ajánlatokról és különböző eseményekről. A felhasználó bármikor leiratkozhat a közleményekről. Ehhez a Weboldal Kezelőjének a „Leiratkozás az új termékekről, szolgáltatásokról és különleges ajánlatokról szóló értesítésekről” üzenetet kell elküldenie. Mindehhez a jogalap az Ön hozzájárulása, amelyet a „Kapcsolatfelvétel” űrlap kitöltésekor ad meg.

4.3. A Felhasználóknak az internetes statisztikai szolgáltatásokon keresztül gyűjtött névtelenített adatait arra használjuk, hogy információkat gyűjtsünk a Felhasználók weboldalon végzett tevékenységeiről, és javítsuk a weboldalnak, valamint annak tartalmának minőségét. Ehhez a jogalap az a jogos érdek, hogy értesülhessünk a jobb szolgáltatás és felhasználói élmény nyújtásának lehetőségéről.

4.4. Bizonyos információkat sütikkel és/vagy hasonló nyomkövető technológiákkal gyűjtünk – további információkat a „Sütik” című részben olvashat.

5. ADATMEGŐRZÉS IDŐTARTAMA

5.1. Az adatmegőrzési időtartam meghatározásához használt kritériumok: a Weboldal csak addig őrzi meg a Felhasználó személyes adatait, ameddig azok szükségesek azon célok teljesítéséhez, melyekre a Weboldal az adatokat gyűjtötte, beleértve a jogi, számviteli vagy jelentési kötelezettséget teljesítését.

5.2. A Weboldal az adott személyes adatok jellegétől függően határozza meg mely időtartamot találja „szükségesnek”. A szokásos gyakorlat szerint meghatározza, hogy létezik(nek)-e olyan konkrét uniós és/vagy nemzeti jogszabály(ok) (például licenckövetelmény, adó- vagy társasági jog), amely lehetővé teszi(k) vagy akár kötelezi(k) a Weboldalt arra, hogy bizonyos személyes adatokat egy meghatározott ideig megőrizzen (ebben az esetben a Weboldal a személyes adatokat az ilyen jogszabályokban meghatározott maximális ideig megőrzi). Amennyiben ez a körülmény nem áll fenn, meghatározza, vannak-e olyan jogszabályok és/vagy szerződéses rendelkezések, amelyekre a Felhasználó és/vagy harmadik felek hivatkozhatnak a Weboldallal szemben, és ha igen, melyek az ilyen tevékenységekre előírt időszakok. Ez utóbbi esetben, a Weboldal megőriz minden olyan vonatkozó személyes adatot, amelyre a Weboldalnak szüksége lehet az Ön és/vagy harmadik felek által támasztott bármilyen követelés(ek), vitás eset(ek) vagy egyéb hasonló intézkedés(ek) ellen való védekezés során.

5.3. Amennyiben a Weboldalnak már nincs szüksége a Felhasználó személyes adataira, a Weboldal vagy biztonságosan törli vagy névteleníti az adatokat.

6. SÜTIK HASZNÁLATA

6.1. A sütiket a Felhasználónak használnia kell a weboldalak, valamint azok funkciónak használatához, például a weboldal védett részeihez kizárólag sütikkel férhet hozzá. A Felhasználó a böngésző megfelelő beállításával letilthatja vagy törölheti a sütiket, viszont ebben az esetben előfordulhat, hogy ez a weboldal megfelelő működésére is hatással lesz.

6.2. Az elemzési „süti” adatfájlok a Felhasználó Weboldal-használati szokásairól gyűjtenek információkat. Segítségükkel a Weboldal Kezelője információkat kap arról, hogy a weboldalon mi érdekli Felhasználót és ennek megfelelően javíthatja annak tartalmát. Például, a sütik jelzik, melyek a weboldal leggyakrabban látogatott oldalai, segítenek azonosítani a webhelyek használata során tapasztalt nehézségeket, és kiértékelik az oldal marketing teljesítményt. Ennek köszönhetően a Weboldal Kezelőjének lehetősége nyílik a weboldal általános használati trendjeinek meghatározására.

6.3. A Felhasználók böngészőjük beállításaiban megadhatják a sütik használatára vonatkozó igényeiket. Ha a Felhasználó úgy dönt, hogy letiltja a sütiket, a weboldalt továbbra is használhatja, viszont egyes funkciók és aloldalak nem fognak működni. A böngészők nem egyformák. A sütik letiltásához kérjük, nyissa meg a Súgó menüt.

7. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK JOGI INDOKAI

7.1. A Weboldal Kezelője a Felhasználó személyes adatait kizárólag abban az esetben kezeli, ha azokat a Felhasználó a saját döntése szerint kitöltötte és/vagy elküldte a weboldalon található speciális űrlapokon keresztül. A vonatkozó űrlapok kitöltésével és/vagy személyes adatainak a Weboldal Kézelőjének történő elküldésével a Felhasználó jelen Szabályzat előírásait elfogadja;

7.2. A Weboldal Kezelője a névtelenített Felhasználói adatokat abban az esetben kezeli, ha azt a Felhasználó böngészőjének beállításai lehetővé teszik (a sütik tárolása és a JavaScript technológia használata engedélyezett).

8. A SZEMÉLYES ADATOK GYŰJTÉSÉRE, TÁROLÁSÁRA, TOVÁBBÍTÁSÁRA ÉS EGYÉB FELDOLGOZÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZABÁLYOZÁS

8.1. A Weboldal Kezelője által kezelt személyes adatok biztonságát olyan jogi, szervezeti és technikai intézkedések végrehajtása biztosítja, amelyek szükségesek ahhoz, hogy teljes mértékben megfeleljenek a személyes adatok védelmére vonatkozó hatályos jogi követelményeknek;

8.2. A Honlap Kezelője biztosítja a személyes adatok biztonságát, és minden lehetséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza, hogy a személyes adatokhoz illetéktelen személyek hozzáférjenek;

8.3. A Felhasználó személyes adatait semmilyen körülmények között nem továbbítják harmadik fél részére, kivéve azokat az eseteket, amikor azt a hatályos jogszabályok előírják;

8.4. Amennyiben a Felhasználó személyes adataiban bármilyen pontatlanságot észlel, az adatok frissítését a Weboldal Kezelőjének küldött értesítésben kérheti;

8.5. A Weboldal Kezelője a Felhasználó személyes adatainak biztonsága érdekében az alábbi intézkedéseket hajtja végre:

 1. Az adatokhoz kizárólag azok a munkavállalók férhetnek hozzá, akiknek ez elengedhetetlen a Felhasználónak nyújtott szolgáltatások biztosításához;
 2. Minden munkavállaló titoktartási szerződést ír alá;
 3. A konkrét tevékenységekben részt vevő valamennyi partner és külső vállalat köteles aláírni titoktartási megállapodást, valamint a személyes adatok illetéktelen kezekbe kerülésének tilalmára vonatkozó megállapodást;
 4. Az adatok titkosítása SSL technológiával, harmadik fél szolgáltatásain keresztül biztosított;
 5. A Felhasználótól kapott adatokat titkosított formában, biztonságos számítógépeken, jogosulatlan hozzáférés elleni védelemmel tárolják.
 6. 8.6. Mivel az elektronikus tárolás, feldolgozás és továbbítás folyamata során az információk védelmének nincs teljesen megbízható módja, a Weboldal Kezelője nem nyújt az adatok biztonságára vonatkozóan teljes garanciát, annak ellenére sem, hogy a vállalat minden erre vonatkozó erőfeszítést megtesz.

  9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

  9.1. Amennyiben a Felhasználó, személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan felvilágosítást szeretne, forduljon a Weboldal Kezelőjéhez a Weboldalon található kapcsolatfelvételi űrlapon;

  9.2. A személyes adatok feldolgozására vonatkozó szabályzat bármilyen változását a jelen dokumentum tartalmazza. A szabályzat határozatlan ideig, új verzió megjelenéséig érvényes;

  9.3. A Weboldal Kezelője úgy frissítheti az Adatvédelmi Szabályzatot, hogy az tükrözze az adatvédelmi irányelvek változásait. Az adatvédelmi szabályok és különösen a Felhasználó személyes adatainak felhasználására vonatkozó szabályzat jelentős változása esetén a Weboldal Kezelője köteles azt a weboldal mindenkori oldalán bejelenteni.

  9.4. A Felhasználónak ajánlott, hogy bizonyos időközönként tekintse át a jelen oldalt, melyből tudomást szerezhet az adatvédelmi szabályzat legfrissebb változásairól;

  9.5. Az Adatvédelmi Szabályzat mindennemű módosítása attól a pillanattól kezdve lép hatályba, amikor azokat a weboldalon közzéteszik;

  9.6. A Szabályzatnak csupán a magyar nyelvű változata bír joghatással, a más nyelvre történő fordítás csak tájékoztató jellegű.

mutass többet