A Weboldal Online Kaszinó HEX (a továbbiakban: „Webhely, Weboldal adminisztrációja, Mi”) az interneten valós idejű interaktív szolgáltatások rendszerét képviseli, és magában foglalja a Webhely adminisztrációja által biztosított információs szolgáltatásokat és adatokat, a Webhely mobil verzióját, valamint egyéb termékek, valamint harmadik felek által a Weboldalon biztosított szolgáltatások és adatok. Jelen Szolgáltatási feltételek (a továbbiakban: „Feltételek”) határozzák meg a Weboldal használatának feltételeit és szabályait.

A „Webhely felhasználója” alatt a Weboldalt használó magánszemélyeket kell érteni.

A Weboldal Felhasználói kijelentik, hogy betöltötték a 18. életévüket, és jogképesek olyan játékok, játékoldalak használatával kapcsolatos megállapodások megkötésére és döntéshozatalra, amelyek hirdetési formákat jeleníthetnek meg. A Weboldal felhasználói kijelentik továbbá, hogy az aktuális tartózkodási hellyel kapcsolatos információk mindig igazak, és a Weboldal felhasználói nem használnak olyan módszereket, amelyek megváltoztathatják a tartózkodási helyét vagy a forgalmat más joghatóságokba továbbítanák. A Weboldal Felhasználója végső soron felelős annak megállapításáért, hogy a joghatósága alá tartozó internetes szerencsejáték jogszerű-e, valamint minden egyéb vonatkozó jogszabályi követelmény ellenőrzéséért.

Jelen Feltételek kötelezőek a Weboldal Felhasználóira nézve.

A Felhasználó köteles a jelen Feltételeket teljes mértékben elolvasni. A Weboldal Felhasználó általi használata azt jelenti, hogy a Felhasználó elfogadja és vállalja, hogy betartja a jelen Feltételek összes alábbi rendelkezését. Ezeket a feltételeket a Webhely adminisztrációja bármikor, külön értesítés nélkül teljesen vagy részben módosíthatja. A Feltételek frissített változata a HEX Kaszinó weboldalon való közzététel napjától lép hatályba.

Ezek a feltételek nyílt és nyilvános dokumentum.

A Felhasználó a Weboldal használata során elfogadja a jelen Feltételek rendelkezéseit, és vállalja az abban foglaltakat, a Weboldal használatával és működésével kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket. A Felhasználó a jelen Feltételek elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Weboldal használata során a Weboldal adminisztrációja által meghatározott mennyiségben áttekintse a promóciós anyagokat.

A WEBOLDALON ELÉRHETŐ ANYAGOK HASZNÁLATI FELTÉTELEI

A Weboldal független információk és ajánlások szolgáltatójaként szolgál az online kaszinókban szerencsejáték iránt érdeklődők számára, és nem minősül online szerencsejáték-szolgáltatónak. A Weboldalon elérhető bármely információ csak tájékoztató jellegű, és semmilyen körülmények között nem kezelhető jogi tanácsadásként. A Weboldal más külső oldalakra mutató hivatkozásokat tartalmaz. A Weboldal nem befolyásolja az ilyen más webhelyek tartalmát, és nem vállal felelősséget az ilyen tartalomért. Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el a külső webhelyek használati feltételeit, mielőtt bármilyen szerencsejátékban részt venne. A Weboldal szerzői joggal védett anyagokat, védjegyeket és egyéb jogilag védett anyagokat tartalmaz, beleértve, de nem kizárólagosan, szövegeket, fényképeket, videoanyagokat, grafikákat, zenét és hangfelvételeket. A Feltételek jelen pontjában meghatározott rendelkezések biztosítják a Weboldal adminisztrációja és a Weboldal tartalmával kapcsolatos jogokkal rendelkező harmadik személyek érdekeinek védelmét. Továbbá valamennyi jogosult saját belátása szerint gyakorolhatja az itt meghatározott jogait.

A Weboldal Felhasználója nem jogosult a Weboldal tartalmát megváltoztatni, közzétenni, harmadik félnek átadni, értékesítésben vagy engedményezésben részt venni, származékos termékeket létrehozni, vagy más módon, akár teljes mértékben, akár részben sem felhasználni. Ha a szerzői és szerzői joghoz kapcsolódó jogokról szóló törvény másként nem rendelkezik, a Weboldalról letöltött anyagok nem másolhatók, terjeszthetők, nem adhatók át harmadik félnek, nem publikálhatók vagy más módon kereskedelmi célokra nem felhasználhatók, a Weboldal adminjának vagy más törvényes tulajdonosának írásos engedélye, kizárólagos joga nélkül.

NYILATKOZAT AZ INFORMÁCIÓK (TARTALOM) OLDALON VALÓ ELHELYEZÉSÉRŐL, AMELY A JOGI TULAJDONOS JOGÁT ÉS JOGI ÉRDEKÉT SÉRTHETI

A szellemi tevékenység eredményeire vonatkozó kizárólagos jogok tulajdonosa (a továbbiakban: Jogtulajdonos) jogosult a Weboldal adminjához fordulni abban az esetben, ha a Weboldalon az engedélye nélkül elhelyezett információ (tartalom) beazonosításra kerül vagy a Jogtulajdonos bármely más jogalapja sérti a szellemi tevékenység eredményeihez fűződő kizárólagos jogának megsértését. A Weboldal adminjához való forduláshoz a Jogtulajdonos az alábbi linken található visszajelzési űrlapot használja: A Weboldal adminjához intézett, a szellemi tevékenység eredményeire vonatkozó kizárólagos jogok megsértésére vonatkozó nyilatkozatot tartalmazó kérelemnek megfelelően indokoltnak kell lennie, és tartalmaznia kell a tartalomra vonatkozó törvényes jogok elérhetőségét igazoló egyéb információkat.

Ha a szellemi tevékenység eredményeihez fűződő kizárólagos jogok megsértéséről szóló nyilatkozatot a jogosult által meghatalmazott személy nyújtja be, a nyilatkozathoz csatolni kell a jogosultságát igazoló dokumentum másolatát (írásban vagy elektronikus formában). . A szellemi tevékenység eredményeihez fűződő kizárólagos jogok megsértéséről szóló nyilatkozatban hiányos információ, pontatlanság vagy tévedés esetén a Weboldal adminja jogosult a Jogtulajdonosnak/ meghatalmazottjának értesítést küldeni a jogtulajdonos, illetve annak meghatalmazottja részére a nyilatkozat kézhezvételének pillanatától számított 24 órán belül, hogy frissítse a megadott információkat. A szellemi tevékenység eredményeihez fűződő kizárólagos jogok megsértéséről szóló nyilatkozat vagy a jogosult/meghatalmazottja által frissített információ kézhezvételétől számított 24 órán belül a Weboldal adminja eltávolítja a Jogtulajdonos jogát megsértő tartalmat.

FELELŐSSÉGKIZÁRÁS

EZT A WEBOLDALT, A WEBOLDAL TARTALMÁT ÉS A SZOLGÁLTATÁSOKAT AHOGY VANNAK, MINDEN KIFEJEZETT, HALLGATÓLAGOS, TÖRVÉNYI VAGY BÁRMELY EGYÉB NYILATKOZATOT, GARANCIÁT, SZAVATOSSÁGOT VAGY FELTÉTEL NÉLKÜL DUMENTUMOT A FELHASZNÁLÓK SAJÁT FELELŐSSÉGÜKRE HASZNÁLJÁK. A WEBOLDAL EZENNEL KIFEJEZETTEN KIZÁR MINDEN – BÁRMILYEN FORMÁBAN, KIFEJEZETTEN VAGY HALLGATÓLAGOSAN TETT – NYILATKOZATOT, GARANCIÁT, SZAVATOSSÁGOT ÉS FELTÉTELT, AMELY A WEBOLDAL BÁRMELY IDŐPONTBAN ELHELYEZETT TARTALMÁRA ÉS SZOLGÁLTATÁSÁRA VONATKOZIK, BELEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGRA, A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, A SZELLEMI TULAJDONJOGOK MEGSÉRTÉSÉNEK HIÁNYÁRA, AZ INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁS PONTOSSÁGÁRA ÉS IDŐSZERŰSÉGÉRE, AZ INFORMÁCIÓ TELJESSÉGÉRE, A KOMPATIBILITÁSRA, A RELEVANCIÁRA, AZ INTEGRÁLHATÓSÁGRA, A BIZTONSÁGRA, A TITOKTARTÁSRA, A TULAJDONJOGOK TISZTASÁGÁRA, A GYAKORLATI FELHASZNÁLHATÓSÁGRA, AZ ALKALMASSÁGRA, A MINŐSÉGRE, A SZABAD FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ MINDEN KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS NYILATKOZATOT, GARANCIÁT, SZAVATOSSÁGOT ÉS FELTÉTELT, VALAMINT BÁRMELY MÁS, AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ALAPJÁN FELMERÜLŐ GARANCIÁT.

TOVÁBBÁ, A WEBOLDAL ADMINJA IS NYILATKOZIK MINDEN NYILATKOZATRÓL, GARANCIÁRÓL, SZAVATOSSÁGRÓL ÉS FELTÉTELRŐL A KÖVETKEZŐKÉPPEN:

AMIKOR LEHETETLEN BÁRMILYEN FENNTARTÁS VAGY NYILATKOZAT ALKALMAZÁSA, AZ ÖSSZES ALKALMAZANDÓ ÉRVÉNYESSÉGI IDŐ KIFEJEZETTEN VAGY HALLGATÓLAGOSAN ÉS TÖRVÉNYES NYILATKOZAT ÉRVÉNYESSÉGI IDŐTARTAMA, A GARANCIA, SZAVATOSSÁG IDŐPONTJA ÉS A GARANCIA BIZTOSÍTÁSA A WEBOLDAL, TARTALMA ÉS SZOLGÁLTATÁSAI FELHASZNÁLÓ ÁLTAL AZ ELSŐ HASZNÁLATÁNAK DÁTUMÁTÓL SZÁMÍTOTT HARMINC (30) NAPOS IDŐSZAKBAN KORLÁZOZZA, ÉS AZ IDŐTARTAM LEJÁRTA UTÁN SEMMILYEN GARANCIA NEM ALKALMAZHATÓ. AMÍG A WEBOLDAL TARTALMA ÉS SZOLGÁLTATÁSAI DIGITÁLIS ANYAGOKKAL BIZTOSÍTJÁK A FELHASZNÁLÓT NEM KÉZZELFOGHATÓ MÉDIUMMAL, A FELHASZNÁLÓ SEMMILYEN ESETBEN NEM HANYAGOLHATJA EL EZEKET A FELTÉTELEKET.

A FELELŐSSÉG HATÁRAI

A Felhasználó kijelenti, hogy megértette, és minden korlátozás nélkül vállal minden felelősséget és kockázatot, amely a Weboldal használatából eredhet.

A Weboldal adminisztrációja, alkalmazottai, menedzsmentje, partnerei, részvényesei és ügynökei nem vállalnak felelősséget semmilyen olyan hibáért vagy a Weboldal működésének megszűnéséért, amely üzleti információk elvesztését, nyereséget vagy egyéb pénzügyi veszteséget okozott bármely követeléssel, veszteséggel, petícióval, a jelen Feltételek alkalmazásából és annak joghatóságából eredő cselekmények vagy egyéb események, ideértve a Weboldalon való böngészésből, annak használatából, bármely fájljához vagy annak részeihez való hozzáférésből eredő, valamint az abban biztosított jogok következményeit, még akkor is, ha A Weboldal adminisztrációja értesítést kapott az ilyen lehetséges veszteségekről, függetlenül attól, hogy az ilyen esemény vagy hiba a szellemi vagy egyéb tulajdon elleni támadások eredményeként következett be, hogy jogsértésen, gondatlanságon, szerződéses kötelezettségek megszegésén alapult-e, vagy az hasonló események vagy helyzetek vagy sem.

A Weboldal teljes vagy részleges vagy annak anyagainak használatával összefüggő összesített felelősséget és kártalanítást pénzben kifejezve legfeljebb tíz EURO (10,00 EUR) összegre korlátozzák.

A Weboldalra való belépéskor a Felhasználó elfogadja, hogy a jelen Feltételekre Anglia törvényei vonatkoznak. A jelen Feltételek érvényességére, értelmezésére és végrehajtására, a jelen Feltételek végrehajtásával vagy megsértésével kapcsolatos vagy azzal kapcsolatos jogviszonyra, valamint minden kapcsolódó jogviszonyra Anglia törvényei vonatkoznak (függetlenül a jogi elvek ütköztetésétől). A jelen Feltételek érvényességével, értelmezésével és végrehajtásával kapcsolatos bármely jogi lépést vagy bírósági eljárást, a jelen Feltételek végrehajtásából vagy megszegéséből eredő vagy azzal kapcsolatos jogviszonyt, valamint a kapcsolódó jogviszonyokat Anglia területén működő bíróságok hajtják végre. Valamennyi fél elfogadja e bíróságok kizárólagos joghatóságát, és lemond az ilyen hatáskör ésszerűségével vagy kényelmességével kapcsolatos minden kifogásról. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó szerződésekről szóló egyezménye (1980. évi Bécsi Egyezmény) nem alkalmazható ezekre a feltételekre, és semmilyen módon nem érinti azokat.

A Feltételek más nyelvű szövege és az angol nyelven található rendelkezések közötti eltérés esetén a Feltételek angol nyelvű változata az irányadó. A Felhasználó köteles elfogadni és figyelembe venni a Weboldalon történő regisztráció során az általa megadott e-mail címére küldött minden szükséges értesítést, amennyiben ilyen funkciók elérhetőek a Weboldalon.

A Felhasználó köteles megtagadni:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Felhasználó kijelenti, hogy a jelen Feltételekben foglaltakon túl a Felhasználási feltételeket és a jelen Feltételekben hivatkozott egyéb szerződéseket elolvasta, és az azokban foglalt korlátozásokat elfogadja. A jelen Feltételek vagy a kapcsolódó megállapodások rendelkezéseinek szigorú betartására vonatkozó szervezési vagy ellenőrzési intézkedések eredményeinek hiánya a Weboldal adminja részéről nem értelmezhető semmilyen jogról vagy rendelkezésről való lemondásként. A Felhasználó nem ruházhatja át a jelen Szolgáltatási feltételeket, és/vagy nem ruházhatja át a Felhasználó itt foglalt jogait és kötelezettségeit harmadik félre sem teljes egészében, sem részben. A Weboldal adminja kizárólag saját belső szabályzata alapján jogosult előzetes értesítés nélkül korlátozni és/vagy megtiltani a Felhasználót a Weboldal használatában.

mutass többet