1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

Ez a személyes adatkezelési szabályzat meghatározza a személyes adatok feldolgozásának eljárását és a webhely (márkanév) – a továbbiakban a Weboldal Adminisztrátora – személyes adatainak biztonságát garantáló intézkedéseket.

1.1. A Weboldal Adminisztrátora a személyes adatok kezelése során az Szabad emberi és polgári jogok tiszteletben tartását, beleértve a személyiségi jogok, a személyi és családi titkok védelmét, a tevékenységek végrehajtásának legfontosabb céljaként és feltételeként határozza meg.

1.2. A Weboldal Adminisztrátorának jelen személyes adatkezelési szabályzata (a továbbiakban: a Szabályzat) minden olyan információra vonatkozik, amelyet a Weboldal Adminisztrátora az casinohex.hu weboldal látogatóiról megszerezhet.

2.A SZABÁLYZATBAN HASZNÁLT ÁLTALÁNOS FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA

2.1. Automatikus személyes adatok feldolgozása – személyes adatok feldolgozása szoftver segítségével;

2.2. A személyes adatok blokkolása – a személyes adatok feldolgozásának ideiglenes megszüntetése (kivéve azokat az eseteket, amikor a feldolgozásra a személyes adatok tisztázása érdekében van szükség);

2.3. Weboldal – olyan grafikai és információs anyagok, valamint számítógépes programok és adatbázisok összessége, amelyek az casinohex.hu hálózati címen biztosítják elérhetőségüket az interneten;

2.4. Személyes adatok információs rendszere – adatbázisokban tárolt személyes adatok, valamint a személyes adatok feldolgozását biztosító információs technológiák és technikai eszközök együttese;

2.5. A személyes adatok anonimitása – olyan intézkedések, amelyek további információk felhasználása nélkül nem teszik lehetővé annak megállapítását, hogy a személyes adatok melyik konkrét felhasználóhoz vagy más személyes adatalanyhoz tartoznak;

2.6. Személyes adatok feldolgozása – a személyes adatokra irányuló, számítástechnikai eszközökkel vagy anélkül végzett bármely tevékenység (művelet) vagy tevékenységcsoport (műveletcsoport), beleértve a személyes adatok gyűjtését, rögzítését, rendszerezését, összegyűjtését, tárolását, pontosítását (frissítését, megváltoztatását), lekérdezését, felhasználását, továbbítását (terjesztését, rendelkezésre bocsátását, hozzáférését), anonimmá tételét, blokkolását, törlését, megsemmisítését;

2.7. Személyes adat – minden olyan információ, amely közvetlenül vagy közvetve egy meghatározott vagy meghatározható weboldal felhasználóra vonatkozik;

2.8. Felhasználó – az casinohex.hu weboldal bármely látogatója;

2.9. Személyes adatok rendelkezésre bocsátása – a személyes adatok meghatározott személy vagy meghatározott személyi kör számára történő nyilvánosságra hozatalára irányuló cselekmények;

2.10. Személyes adatok megsemmisítése – minden olyan művelet, amelynek eredményeként a személyes adatok visszavonhatatlanul megsemmisülnek, és a személyes adatok információs rendszerében a további helyreállításuk már nem lehetséges, és (vagy) amely a személyes adatok anyagi adathordozóinak megsemmisülését eredményezi.

2.11. “Sütik” – egy weboldalról küldött és a felhasználó számítógépén tárolt kis adatdarab. A webkliens vagy a webböngésző HTTP kérésként sütiket küld a webszervernek minden alkalommal, amikor a weboldal megnyitására tesz kísérletet.

3. A WEBOLDAL ADMINISZTRÁTORA JOGOSULT A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL MEGADOTT ALÁBBI SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁRA

3.1. A látogatókra vonatkozó anonim adatok gyűjtése és feldolgozása (beleértve a ” sütiket “) olyan internetes statisztikai szolgáltatások segítségével, mint a Google Analytics és mások;

3.2. A Weboldal Adminisztrátora a következő adatokat gyüjti össze:

4. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJA

4.1. A Felhasználó személyes adatainak feldolgozásának célja – a Felhasználó tájékoztatása e-mailek küldésével; a Felhasználó számára a weboldal szolgáltatásaihoz, információihoz és/vagy anyagaihoz való hozzáférés biztosítása, feltéve, hogy a weboldalon ilyen funkciókat használ;

4.2. A Weboldal Adminisztrátora jogosult továbbá értesíteni a Felhasználót az új termékekről és szolgáltatásokról, a különleges ajánlatokról és különböző eseményekről. A Felhasználó bármikor leiratkozhat az értesítésekről, ha a Weboldal Adminisztrátorának küld egy üzenetet “Leiratkozás az új termékekről, szolgáltatásokról és különleges ajánlatokról szóló értesítésekről” megjelöléssel;

4.3. A felhasználóknak az internetes statisztikai szolgáltatásokon keresztül gyűjtött névtelen adatait arra használják, hogy információkat gyűjtsenek a felhasználók weboldalon végzett tevékenységéről, valamint a weboldal és annak tartalmának minőségi javításáról.

5. A SÜTIK HASZNÁLATA

5.1. A sütik használata szükséges ahhoz, hogy a Felhasználók használni tudják a weboldalakat és azok összes funkcióját, például a weboldal védett részeihez való hozzáférést. Ha a Felhasználó kívánja, a böngésző beállításainak megfelelő módosításával letilthatja vagy törölheti a sütiket, de a Felhasználóknak figyelembe kell venniük, hogy ez hatással lesz a weboldalak megfelelő működésére.

5.2. Az analitikai ” sütik” fájljai információkat gyűjtenek arról, hogy a Felhasználók hogyan használják a Felületeket. Ezek lehetővé teszik a Weboldal Adminisztrátorának, hogy információt kapjon arról, hogy a Felhasználók mi iránt érdeklődnek a weboldalakon, hogy megfelelő fejlesztéseket hajthasson végre a weboldalakon. A sütik például megmutatják a Webhely Adminisztrátornak, hogy a weboldalak mely oldalait látogatják a leggyakrabban, segítenek azonosítani a weboldalak használata során felmerülő nehézségeket, és értékelik a marketing teljesítményét. Ennek köszönhetően a Webhely Adminisztrátorának lehetősége van arra, hogy általában véve a felületek használatával kapcsolatos tendenciákat ki tudja szűrni.

5.3. A felhasználók a böngészőjük beállításain keresztül beállíthatják a sütik használatát. Ha a Felhasználó úgy dönt, hogy letiltja a sütiket, akkor is képes lesz használni a weboldalakat, bár a weboldalak egyes részei és funkciói nem fognak működni. Minden böngésző más és más. Ahhoz, hogy megértse, hogyan lehet letiltani a sütiket a böngészőjében, kérjük, tekintse meg a súgó menüt.

6. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK JOGI INDOKAI

6.1. A Weboldal Adminisztrátora csak akkor dolgozza fel a Felhasználó személyes adatait, ha azokat a Felhasználó saját belátása szerint töltötte ki és/vagy küldte el a weboldalon található speciális űrlapokon keresztül. A megfelelő űrlapok kitöltésével és/vagy személyes adatainak a Weboldal Adminisztrátorának történő elküldésével a Felhasználó beleegyezését fejezi ki a jelen Szabályzathoz;

6.2. A Weboldal Adminisztrátora névtelenül dolgozza fel a Felhasználó adatait, ha a Felhasználó böngészőjének beállításai ezt lehetővé tették (a sütik tárolása és a JavaScript technológia használata engedélyezve volt).

7. A SZEMÉLYES ADATOK GYŰJTÉSÉNEK, TÁROLÁSÁNAK, TOVÁBBÍTÁSÁNAK ÉS MÁS TÍPUSÚ FELDOLGOZÁSÁNAK KERETEI

7.1. A Weboldal Adminisztrátora által feldolgozott személyes adatok biztonságát a személyes adatok védelmére vonatkozó mindenkori jogi, szervezési és technikai intézkedések végrehajtása biztosítja, amelyek szükségesek a személyes adatok védelmére vonatkozó hatályos jogi követelményeknek való teljes megfeleléshez;

7.2. A Weboldal Adminisztrátora gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, és minden lehetséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza, hogy illetéktelen személyek hozzáférjenek a személyes adatokhoz;

7.3. A Felhasználó személyes adatait semmilyen körülmények között nem továbbítjuk harmadik félnek, kivéve azokat az eseteket, amikor ezt a hatályos jogszabályok előírják;

7.4. Ha a személyes adatokban pontatlanságot észlel, a Felhasználó frissítheti azokat, ha értesítést küld a Weboldal Adminisztrátorának;

7.5. A személyes adatok feldolgozásának időtartama korlátlan. A Felhasználó bármikor visszavonhatja a személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulását a Weboldal Adminisztrátorának küldött, “A személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulás visszavonása” megjelölésű értesítéssel;

7.6. A Weboldal Adminisztrátora a következő intézkedéseket alkalmazza a Felhasználó személyes adatainak biztonsága érdekében:

7.7. Mivel az információk elektronikus tárolása, feldolgozása és továbbítása során nincs teljesen megbízható módszer az információk védelmére, a weboldal adminisztrátora nem vállal teljes körű garanciát azok védelmére, a vállalat minden erőfeszítése ellenére sem.

8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8.1. A Felhasználó a weboldalon található kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül kapcsolatba léphet a Weboldal Adminisztrátorával, ha a személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban bármilyen felvilágosítást szeretne kapni;

8.2. Ez a dokumentum tükrözi a személyes adatfeldolgozási politika minden változását. A szabályzat határozatlan ideig érvényes, amíg egy új verzióval fel nem cserélik;

8.3. A Weboldal Adminisztrátora frissítheti az Adatvédelmi Szabályzatot, hogy az megfeleljen az adatkezelési szabályzatban bekövetkezett változásoknak. Amennyiben az adatvédelmi szabályok terén általánosan, és különösen a Felhasználó személyes adatainak felhasználására vonatkozó szabályzatban jelentős változások következnek be, a Weboldal Adminisztrátora köteles azt a weboldal aktuális oldalán bejelenteni.

8.4. A Felhasználónak időnként át kell tekintenie ezt az oldalt, hogy az adatvédelmi irányelvekkel kapcsolatos legfrissebb információkhoz jusson;

8.5. Az Adatvédelmi Politika bármely módosítása a weboldalon való közzétételének pillanatától lép hatályba;

8.6. A szabályzatnak csak az angol nyelvű változata rendelkezik joghatással, míg a más nyelvekre készült fordítások csak tájékoztató jellegűek.

mutass többet